CFA>CFA实景网课>浏览课程
CFA Level 1实景前导(2017-2018)部分试听
  (0人评论)
10 课时     |     102 人购买     |     综合评分 5.0    |    
分享
¥8950.00 ¥14950.00
完成课时: 0/0
收藏
有效期:    
授课讲师
最新学员
 • zhouzhefu1
学员动态
猜以下几门课程您也感兴趣
 • CFA Level 2实景(2018-2019)前导课
  免费¥8950.00 好睿名师
  立即报名133人已报名
 • CFA Level 1实景(2018-2019)
  免费¥8950.00 好睿名师
  立即报名108人已报名
 • CFA Level 1实景(2018-2019)前导课
  免费¥8950.00 好睿名师
  立即报名174人已报名
 • CFA Level 1实景前导(2017-2018)部分试听
  免费¥8950.00 好睿名师
  立即报名102人已报名